Služby

Firma CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., nabízí svým zákazníkům komplexní spektrum služeb v rámci projektové činnosti ve výstavbě.

Dbáme na autorskou účast architekta v celém procesu přípravy stavby. Architekt s týmem spolupracovníků rozpracovává studie, investiční záměry a navazující projekty pro územní řízení a stavební povolení, realizační dokumentaci a podklady pro výběr dodavatele. Optimální průběh přípravy a samotné realizace projektů zajišťujeme inženýrskou činností, autorským a technickým dozorem staveb.

Trvale spolupracujeme s předními odborníky v oboru pozemních staveb, statiky, techniky prostředí staveb, inženýrských staveb, restaurování památek, krajinářské a zahradní tvorby.

Projekty zpracováváme digitálně, prostorové řešení ověřujeme na 3D virtuálních modelech.

V oblasti stavebnictví nabízíme také poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Firma má sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti za škody autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve výši 3 mil. Kč.

 

URBANISMUS

 • územní studie
 • územní plány
 • regulační plány
 • projekty regenerace brownfields
 • projekty regenerace památkových zón a rezervací

ARCHITEKTURA A PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

 • pasportizace a zaměření stávajícího stavu objektů
 • architektonické návrhy staveb,interiérů a veřejných prostranství
 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • výkazy výměr a rozpočty
 • restaurátorské záměry
 • posudky sanace konstrukcí

INŽENÝRSKÁ ČINNOST A DOZOR STAVEB

 • vyřízení potřebných dokladů ve stavebním řízení
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • výběrové řízení na dodavatele